Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a poskytovanie informácií o trestnom konaní

Najvyšší správny súd SR sa vo svojej rozhodovacej praxi venoval otázke práva na prístup k informáciám v trestnom konaní, vo vzťahu k vyšetrovaciemu spisu a dozorovému spisu prokurátora.

Zdroj: pexels.com

Právne vety

  1. Vo vzťahu k poskytovaniu informácií o trestnom konaní je potrebné uviesť, že režim zverejňovania a režim sprístupňovania sú upravené primárne v Trestnom poriadku prostredníctvom § 6, ktorý upravuje poskytovanie informácií verejnosti a prostredníctvom § 69, upravujúceho právo na nazeranie do spisov, ktoré prináleží procesným stranám a iným osobám, participujúcim na trestnom konaní, ktorým je priznané určité procesné postavenie (napr. opatrovník, poškodený a pod.).
  2. Predmetná úprava obsiahnutá v Trestnom poriadku spĺňa požiadavky komplexnosti a preto je v prejednávanej veci potrebné považovať ju za osobitnú úpravu prístupu k informáciám, ktorá v tomto prípade vylučuje aplikáciu zákona č. 211/2000 Z. z., ktorý predstavuje všeobecnú úpravu prístupu k informáciám.
  3. V prípade dozorového spisu nemožno aplikovať komplexnú osobitnú úpravu obsiahnutú v § 69 Trestného poriadku, pretože na nazeranie do dozorového spisu sa vzťahuje § 55 zákona č. 153/2001 Z.z., ktorý upravuje, že nazerať do spisu, ktorý vedie prokurátor, môže iba jeho nadriadený prokurátor, alebo so súhlasom nadriadeného prokurátora iný prokurátor. Túto úpravu nemožno považovať za komplexnú, pretože uvedené by s prihliadnutím na čl. 26 ods. 1 Ústavy SR bolo v rozpore s ústavokonformným výkladom a prístup k informáciám by bol aplikovaný neželaným, reštriktívnym spôsobom. Žiadosť o informáciu, pokiaľ je jej predmetom dozorový spis prokurátora je teda potrebné vybaviť v režime ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie