Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Pôsobnosť viacerých špeciálnych stavebných úradov a dohoda medzi nimi

Najvyšší správny súd SR sa vyjadril k otázke, či môže správny orgán delegovať miestnu príslušnosť z dôvodu vhodnosti alebo je prípustná iba dohoda za predpokladu naplnenia hypotézy ustanovenia § 3a ods. 5 prvá veta cestného zákona.

Zdroj: pexels.com

Právne vety:

  1. V správnom práve, ktoré je odvetvím verejného práva je v prípadoch, v ktorých ide o určenie vecnej, miestnej a funkčnej príslušnosti štátnych orgánov extenzívny výklad neprípustný. Preto nie je možné, aby sa o postupe v zmysle § 3a ods. 5 prvá veta cestného zákona dohodol miestne nepríslušný špeciálny stavebný úrad s výlučne miestne príslušným špeciálnym stavebným úradom.
  2. Ak  ide o stavbu pozemnej komunikácie rovnakej triedy okrem diaľnice, ktorá sa má uskutočniť v pôsobnosti dvoch alebo viacerých špeciálnych stavebných úradov, tieto sa dohodnú, ktorý z nich uskutoční stavebné konanie a vydá stavebné povolenie
  3. V zmysle príslušných ustanovení cestného zákona nie je možné delegovať miestnu príslušnosť na iný špeciálny stavebný orgán z dôvodu vhodnosti. Je prípustná výlučne dohoda za predpokladu naplnenia hypotézy ustanovenia § 3a ods. 5 prvá veta cestného zákona.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie