Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Povinnosť správneho orgánu oznamovať začatie konania tomu, na čí návrh sa začalo

Je správny orgán povinný za každých okolnosti oznamovať začatie správneho konania navrhovateľovi? Najvyšší správny súd sa vyjadril k oznamovacej povinnosti správnych orgánov.

Zdroj: pexels.com

Právna veta:

Z § 18 ods. 1 a 2 (Správneho poriadku pozn. autora) zreteľne vyplýva, že ak sa konanie začína na návrh účastníka, je začaté už tým, že podanie účastníka došlo príslušnému správnemu orgánu. Už samo podanie takéhoto podania (návrhu) má účinky začatia konania. Účelom upovedomenia podľa § 18 ods. 3 však oboznámiť so začatím konania tých, ktorí o tom nevedia a ani nemôžu vedieť, teda ostatných účastníkov. Navrhovateľ má podľa § 19 ods. 5 Správneho poriadku právo žiadať, aby sa mu potvrdilo prijatie podania. Týmto ustanovením je dostatočne zabezpečené, že správny orgán informuje navrhovateľa, že jeho návrh prijal. Voči navrhovateľovi by upovedomenie podľa § 18 ods. 3 neplnilo zmysluplný účel. Navrhovateľ už vie, že podal (hoci aj na nepríslušnom správnom orgáne) určité podanie, ktorým inicioval určité konanie a ktoré podľa § 18 ods. 2 malo viesť k jeho začatiu. Preto ho nie je potrebné informovať o tom, že sa tak stalo. Oznámenie podľa § 18 ods. 3 nemá ani právotvorné účinky v tom zmysle, že by od tohto oznámenia záviselo, či sa konanie začalo alebo nezačalo. Ak teda správny orgán nekoná napriek tomu, že mu došlo podanie, ktorým sa podľa § 18 ods. 2 začalo konanie, potom navrhovateľ môže uplatňovať v konaní svoje práva bez ohľadu na to, či mu správny orgán oznámil jeho začatie alebo nie. Oznamovať začatie konania tomu, na čí návrh sa začalo, by bolo bezúčelnou formalitou, preto takýto výklad § 18 ods. 3 Správneho poriadku nemožno považovať za správny.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie