Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Povinnosť vrátiť príspevok nie je sankciou trestnej povahy

Najvyšší správny súd sa vo svojom rozhodnutí venoval otázke, či povinnosť vrátiť poskytnutý príspevok je možné považovať za sankciu trestnej povahy.

Foto: pixabay.com

Právne vety

  1. Ako negatívny následok spojený s porušením primárnych povinností ustanovených právnymi normami, uloženie povinnosti vrátiť príspevok možno hodnotiť iba ako sankciu v širšom slova zmysle, čo však bez ďalšieho neznamená, že ide o sankciu trestnej povahy, na ktorú by bylo možné aplikovať zákonné inštitúty určené pre oblasť správneho trestania (ako aj príslušnú judikatúru, na ktorú správny súd v prejednávanej právnej veci poukazoval). V širšom slova zmysle je sankciou akýkoľvek negatívny následok, spojený s porušením primárnej právnej povinnosti. Sankciu širšom slova zmysle od sankcie v užšom slova zmysle (t. j. sankcie trestnej povahy) odlišuje jej účel. Týmto je predovšetkým navrátenie prostriedkov, ktoré neboli použité v súlade s podmienkami ustanovenými štátom, resp. Európskou úniou.
  2. Povinnosť vrátiť výhodu neoprávnene získanú v dôsledku nezrovnalosti nie je sankciou, ale len jednoduchým dôsledkom zistenia, že podmienky požadované na získanie výhody vyplývajúcej z právnej úpravy Únie neboli splnené, čím sa poskytnutá výhoda stala neoprávnenou a čl. 98 ods. 2 prvá pododsek druhá veta nariadenia č. 1083/2006 sa má vykladať v tom zmysle, že finančné opravy členských štátov sú v prípade, že sa uplatnili na spolufinancované náklady štrukturálnych fondov z dôvodu porušenia pravidiel v oblasti verejného obstarávania, správnymi opatreniami v zmysle čl. 4 nariadenia č. 2988/95 (a teda nepovažujú sa za tresty).

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie