Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Pozemkové úpravy a zaniknuté spoluvlastníctvo

K novému pozemku, ktorý vznikol rozhodnutím pozemkového úradu o schválení pozemkových úpravách, v dôsledku zániku spoluvlastníctva k pôvodným nehnuteľnostiam, nevzniká predkupné právo pôvodných spoluvlastníkov.

Ilustračné foto: pixabay.com

Právna veta:

Účelom zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách bola úprava vlastníckych vzťahov k pozemkom, nie vytváranie ďalších odvodených právnych vzťahov z hľadiska vzniku vlastníctva. Pôvodný pozemok, ktorý bol pred pozemkovými úpravami v spoluvlastníctve, prestal existovať, preto nevzniklo spoluvlastnícke právo k novovytvorenému pozemku a nevzniklo k nemu ani predkupné právo.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie