Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Požiadavky Dohovoru na odôvodnenie súdneho rozhodnutia

Podľa právneho názoru NSS SR, súd nemusí dať odpoveď na všetky otázky a všetky námietky účastníkov konania, je však povinný jasne a nepochybne ozrejmiť, z akého dôvodu na určité námietky a návrhy účastníkov konania neprihliadal, resp. ich hodnotil protikladne.

Foto: pixabay.com

Právne vety

  1. Jednou z požiadaviek článku 6 Dohovoru na vnútroštátne súdy je, aby sa zaoberali najdôležitejšími argumentmi vznesenými účastníkmi konania a aby uviedli dôvody pre prijatie alebo odmietnutie týchto argumentov. Hoci rozsah, v ktorom sú súdy povinné uviesť dôvody sa môže meniť v závislosti od osobitných okolností prípadu, opomenutie zaoberať sa podstatnými argumentmi alebo zjavne svojvoľné (arbitrárne) zaoberanie sa takýmito argumentmi, je nezlučiteľné s ideou spravodlivého procesu.” (pozri rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej aj len „ESĽP“) vo veci Vetrenko v. Moldavsko)
  2. Súd nemusí dať odpoveď na všetky otázky a všetky námietky účastníkov konania, je však povinný jasne a nepochybne ozrejmiť, z akého dôvodu na určité námietky a návrhy účastníkov konania neprihliadal, resp. ich hodnotil protikladne.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie