Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Práva účastníka správneho konania, ktorého účastníctvo je sporné

Najvyšší správny súd sa zaoberal otázkou procesných práv osoby, ktorá sa považuje za účastníka správneho konania.

Zdroj: pexels.com

Právne vety:

  1. Aj v prípade, ak sa procesná otázka sporného účastníctva rieši priamo v hlavnom správnom konaní, vychádzajúc zo zásady úzkej súčinnosti správneho orgánu s účastníkmi konania (§ 3 ods. 2 Správneho poriadku) je namieste, aby správny orgán primeraným a preukázateľným spôsobom oboznámil dotknutú osobu o svojej pochybnosti o jej účastníctve (priamom dotknutí na právach v kontexte so súvisiacim konaním) a umožnil jej túto prípadne odstrániť (návrhmi na vykonanie dokazovania či predložením nových dôkazov, vyjadrení).
  2. Reflektujúc závažnosť dôsledkov rozhodnutia o nepriznaní účastníctva ako aj skutočnosť, že posúdenie účastníctva môže byť predmetom dokazovania v správnom konaní, kasačný súd zastáva názor, že požiadavky vyplývajúce z § 33 ods. 2 Správneho poriadku v spojení s § 3 ods. 2 Správneho poriadku sa primerane vzťahujú aj na rozhodovanie o nepriznaní účastníctva, hoci nie je výsledkom samostatného správneho konania.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie