Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Príslušnosť súdu v sociálnych veciach

Judikát sa zaoberá miestnou príslušnosťou súdu v sociálnych veciach v prípade občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území SR.

Zdroj: pexels.com

Právne vety

  1. Miestne príslušným je krajský súd, v ktorého obvode má sídlo orgán verejnej správy, ktorý rozhodol v prvom stupni, ak tento zákon neustanovuje inak. Toto zákonné ustanovenie predpokladá menšiu vzdialenosť súdu prvej inštancie k účastníkovi konania, a preto na účely určenia miestne príslušného súdu prvej inštancie je za sídlo orgánu, ktorý rozhodoval v prvom stupni v prípade Sociálnej poisťovne, potrebné považovať sídlo jej pobočky.
  2. Ustanovenie § 13 ods. 1 SSP nie je možné obísť ani v prípade, že žalobca na území Slovenskej republiky nemá adresu trvalého pobytu, na území Slovenskej republiky nepodniká a ani sa tu nezdržuje, keďže § 13 ods. 1 SSP takúto podmienku neupravuje a právna úprava § 13 ods. 3 SSP stanoví miestnu príslušnosť v sociálnych veciach (§ 6 ods. 2, písm. c/ SSP) za predpokladu, že v obvode krajského súdu má žalobca adresu trvalého pobytu, miesto podnikania alebo sídlo; ak takého súdu niet a žalobcom je fyzická osoba, je miestne príslušný krajský súd, v ktorého obvode sa fyzická osoba zdržuje a súčasne v zmysle § 9 ods. 2 SSP je možné postupovať len vtedy, keď miestne príslušný súd nemožno určiť podľa § 10 až 13 SSP.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie