Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Proces prípravy volieb a správna žaloba

Z právnej úpravy konania vo volebných veciach obsiahnutej v SSP vyplýva, že predpokladom podania žaloby je uskutočnenie volieb.

Foto: pixabay.com

Právna veta

Z právnej úpravy konania vo volebných veciach obsiahnutej v SSP vyplýva, že predpokladom podania žaloby je uskutočnenie volieb. Nejde teda o osobitný typ konania, ktorý by bol zameraný na prieskum akýchkoľvek vád v procese prípravy volieb pred ich uskutočnením a bez ohľadu na výsledok volieb, resp. vplyvu zistených nezákonností na výsledok volieb. Proces prípravy volieb sa v rámci konania podľa § 312a a nasl. SSP sa stáva predmetom záujmu NSS SR len a iba vtedy, ak je dôvodom spochybnenia zákonnosti výsledku volieb. Inými slovami vtedy, ak prípadné vady v procese prípravy volieb mohli spôsobiť nezákonnosť napadnutých výsledkov volieb do územnej samosprávy. Proces prípravy volieb sa však aj v takomto prípade nestáva predmetom prieskumu NSS SR, ale len dôvodom/ argumentom pre spochybnenie výsledku volieb, pričom práve výsledok volieb a jeho zákonnosť je predmetom prieskumu NSS SR v danom type konania. NSS SR preto v konaní podľa § 312a a nasl. SSP nie je oprávnený zrušiť či vyhlásiť žiadne uznesenie obecného zastupiteľstva za nezákonné (vo výroku svojho rozhodnutia), môže posudzovať len jeho dopady na zákonnosť výsledku volieb.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie