Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Rozhodnutie o nevylúčení zamestnanca a jeho dopad na subjektívne práva účastníka konania

Môže byť rozhodnutie o nevylúčení zamestnanca orgánu verejnej správy z rozhodovania predmetom súdneho prieskumu? Najvyšší správny súd SR sa vo svojej rozhodovacej činnosti venoval tejto otázke.

Foto: pixabay.com

Právne vety

  1. V zásade pritom platí, že priamy dotyk na subjektívnych právach účastníka administratívneho konania je spojený až s vydaním meritórneho alebo konečného rozhodnutia vo veci. Až takýmito rozhodnutiami sa totiž konštituujú alebo deklarujú práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti. Od uvedených účinkov rozhodnutia sa odvíja aj dotyk na subjektívnych právach účastníka konania. Len výnimočne môžu byť preto subjektívne práva dotknuté aj rozhodnutím predbežnej, procesnej alebo poriadkovej povahy.
  2. Rozhodnutie o nevylúčení zamestnanca orgánu verejnej správy na podklade vznesenej námietky zaujatosti podľa § 12 ods. 1 správneho poriadku je nesporne rozhodnutím procesným. Právo na to, aby vo veci konal nezaujatý a nestranný zamestnanec orgánu verejnej správy má procesný charakter.
  3. Z povahy veci súčasne vyplýva, že samotným rozhodnutím o nevylúčení zamestnanca orgánu verejnej správy podľa § 12 ods. 1 správneho poriadku nemôžu byť dotknuté subjektívne práva účastníka správneho konania, pretože tieto sú v danom prípade spojené až s vydaním meritórneho alebo konečného rozhodnutia a nevyplývajú ani z ďalších okolností veci.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie