Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Súčinnosť správneho orgánu vs. procesná zodpovednosť účastníka konania

Najvyšší správny súd SR sa vo svojom rozhodnuti venoval procesnej zodpovednosti účastníka konania v správnom konaní.

pexels.com

Právna veta

Ani zásada súčinnosti správneho orgánu a jej uplatňovanie nemá slúžiť na negovanie a obchádzanie procesnej zodpovednosti účastníka konania. Zásada súčinnosti ukladá správnemu orgánu povinnosť efektívne umožniť účastníkovi konania predkladať tvrdenia a dôkazy, ktoré sú spôsobilé ovplyvniť konanie v jeho prospech. Pokiaľ však účastník konania nevyužije priestor poskytnutý správnym orgánom a v dôsledku jeho procesnej pasivity alebo nezodpovednosti dôjde k nevyhoveniu jeho žiadosti, tento stav nemožno pripisovať na ťarchu postupu správneho orgánu. V duchu starorímskeho vigilantibus iura scripta sunt (t. j. „práva patria bdelým“) platí, že práva patria tým, ktorí sa aktívne zaujímajú o ochranu a výkon svojich práv, a ktorí svoje procesné oprávnenia uplatňujú s dostatočnou starostlivosťou. V slobodnej spoločnosti je totiž predovšetkým vecou nositeľov práv, aby svoje práva bránili a starali sa o ne, inak ich podcenením či zanedbaním môžu strácať (obdobne tiež rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5 Sžf 65/2011).

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie