Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Súdny prieskum opatrení predbežnej povahy

Najvyšší správny súd sa vyjadril k otázke súdneho prieskumu opatrení predbežnej povahy.

Zdroj: pexels.com

Právne vety

  1. Zápis skutkových zistení vyplývajúcich z vykonaného dohľadu na mieste predstavuje opatrenia predbežnej povahy, ktoré samy osobe nemôžu mať za následok ujmu na subjektívnych právach sťažovateľa slúžiace ako prípadný podklad pre ďalší postup žalovanej, ktorá na základe zistení z dohľadu na mieste môže voči sťažovateľovi začať administratívne konanie. Nejde o individuálne správne akty, ktoré by záväzne určovali práva a povinnosti dohliadaného subjektu.
  2. Až uloženie sankcie by predstavovalo zásah do právneho postavenia sťažovateľa, do jeho subjektívnych práv a právom chránených záujmov. Samotný protokol o vykonanom dohľade na mieste a ostatné napadnuté opatrenia žalovanej, hoci konštatujú nedostatky a porušenia všeobecne záväzných predpisov, nemôžu zasiahnuť do právneho postavenia sťažovateľa. Preto je ich súdne preskúmanie v správnom súdnictve samostatnou správnou žalobou neprípustné. Uvedené však nevylučuje ich prieskum súdom v rámci súdneho preskúmavania zákonnosti rozhodnutí žalovanej vydaných v nadväzujúcich administratívnych konaniach.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie