Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Trovy konania štátu v trestnom konaní po obnove konania

Platná a účinná právna úprava viaže nárok štátu na náhradu trov voči tej ktorej osobe na právoplatný odsudzujúci rozsudok, a contrario možno vyvodiť, že štát v tejto súvislosti (po povolní obnovy konania) nemá nárok na náhradu trov.

Foto pixabay.com

Právna veta

Ak okresný súd vydal uznesenie, ktorým uložil sťažovateľovi ako osobe právoplatne uznanej za vinnú povinnosť nahradiť štátu trovy konania podľa § 555 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku po tom, čo nadobudlo právoplatnosť uznesenie o povolení obnovy trestného konania vrátane zrušenia pôvodne vydaného odsudzujúceho rozsudku, došlo k porušeniu základného práva na na spravodlivý proces podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Platná a účinná právna úprava viaže nárok štátu na náhradu trov voči tej ktorej osobe na právoplatný odsudzujúci rozsudok, a contrario možno vyvodiť, že štát v tejto súvislosti nemá nárok na náhradu trov v iných prípadoch.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie