Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Určenie vlastníckeho práva a stret dvoch základných práv

Pri strete dvoch základných práv musí všeobecný súd najprv rozpoznať, ktoré základné práva strán sú v hre, a potom s prihliadnutím na všetky rozhodné okolnosti veci musí rozhodnúť tak, aby, pokiaľ to je možné, zostalo zachované z oboch základných práv čo najviac.

Foto: pixabay.com

Právne vety

  1. Pri strete dvoch základných práv musí všeobecný súd najprv rozpoznať, ktoré základné práva strán sú v hre, a potom s prihliadnutím na všetky rozhodné okolnosti veci musí rozhodnúť tak, aby, pokiaľ to je možné, zostalo zachované z oboch základných práv čo najviac. Pokiaľ to nie je možné, potom bude potrebné dať prednosť tomu základnému právu, v ktorého prospech svedčí všeobecná idea spravodlivosti, resp. všeobecný princíp.
  2. Aplikáciu dotknutých ustanovení právnych predpisov všeobecnými súdmi, v dôsledku ktorej pri zvažovaní relevantných okolností uprednostnili vlastnícke právo žalobcu k spornej nehnuteľnosti s odôvodnením, podľa ktorého uzavretie kúpnej zmluvy medzi žalobcom a jeho právnym predchodcom bolo spôsobilé založiť dobromyseľnosť držby žalobcu, nemožno považovať za ústavne neakceptovateľnú.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Vybrať predplatné

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie