Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Volebné vady pri hlasovaní do prenosnej urny

Najvyšší súd SR vo svojom rozhodnutí definoval, aké konanie pri hlasovaná do prenosnej urny je možné považovať za porušenie volebného zákona.

Zdroj. pixabay.com

Právne vety

  1. Voľby môžu byť v zmysle judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky (PL. ÚS 98/07) a tiež podľa teórie ústavného práva spochybnené v zásade tromi spôsobmi, a to tým, že: 1) došlo k volebnej chybe (napr. nesprávne sčítanie hlasov a iné číselné omyly), 2) k volebnému deliktu (úmyselné nesprávne sčítanie alebo iné falšovanie volieb počas ich priebehu), alebo 3) k neprípustnému ovplyvňovaniu výsledku hlasovania (oblasť nekalej volebnej súťaže a použitých prostriedkov volebnej kampane.
  2. Za slobodný výkon volebného práva osobami, ktoré požiadali, aby mohli hlasovať mimo volebnej miestnosti, t.j. do prenosnej volebnej schránky, zodpovedá volebná komisia, resp. jej členovia, ktorí boli vyslaní k voličom s prenosnou volebnou schránkou“, pričom relevantnou skutočnosťou pre možnosť konštatovania porušenia volebného zákona v takýchto prípadoch môžu byť neprimerané aktivity smerujúce k ovplyvneniu hlasovania voličov (napr. nabádanie, ako majú voliť, a pod.). (pozri napr. PL. ÚS 20/2011)

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie