Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Vrátenie daru po smrti darcu

V prípade, ak sa prejav vôle darcu na vrátenie daru, t.j. na zrušenie darovacej zmluvy nedostane do právnej sféry obdarovaného za života darcu, účinky tohto právneho úkonu nenastanú, pričom toto právo na vrátenie daru zaniká smrťou darcu a neprechádza na jeho dedičov.

Ilustračné foto: pixabay.com

Právna veta

Ak medzi odoslaním a doručením právneho úkonu odvolania darovania (§ 630 Občianskeho zákonníka) obdarovanému darca zomrel, účinky tohto právneho úkonu nenastali. Právo na vrátenie daru v takom prípade okamihom smrti darcu zaniklo a neprešlo na jeho dedičov.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Vybrať predplatné

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie