Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Výkon záložného práva priamym predajom

Pokiaľ záložný veriteľ pri výkone záložného práva priamym predajom koná za kupujúceho a zároveň aj za predávajúceho, dochádza ku kolízii záujmov zástupcu a zastúpeného s následkom absolútnej neplatnosti právneho úkonu, a to aj v prípade vopred dohodnutej minimálnej kúpnej ceny.

Ilustračné foto: pixabay.com

Právne vety:

  1. Ak záložný veriteľ pri výkone záložného práva priamym predajom uzatvoril kúpnu zmluvu ako kupujúci a zároveň v mene záložcu ako predávajúci, kúpna zmluva je absolútne neplatná podľa § 39 OZ pre kolíziu záujmov zástupcu a zastúpeného (§ 22 ods. 2 OZ). Uvedený záver platí aj v prípade, ak medzi záložným veriteľom a záložcom bola dohodnutá minimálna kúpna cena, za ktorú bol záložný veriteľ záloh oprávnený predať.
  2. Dohoda záložcu a záložného veriteľa o možnosti priameho predaja zálohu v rámci výkonu záložného práva záložnému veriteľovi, nie je dohodou, na základe ktorej sa záložný veriteľ môže uspokojiť tým, že nadobudne vlastnícke právo k zálohu (§ 151j ods. 3 OZ).

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie