Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Vylúčenie účastníka z kolaudačného konania

Judikát sa zaoberá otázkou, za akých okolností sú procesné rozhodnutia vylúčené zo súdneho prieskumu, resp. za akých okolností sú prípustné.

Zdroj: pexels.com

Právne vety

  1. Procesné rozhodnutia sú zo súdneho prieskumu (v zmysle § 7 SSP pozn. autora) vylúčené, avšak len za splnenia kumulatívnej podmienky, že „nemohli mať za následok ujmu na subjektívnych právach účastníka konania.“
  2. Rozhodnutia, ktorými bol účastník vylúčený z kolaudačného konania, môžu mať za následok ujmu na subjektívnych právach, keďže dňom právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení z okruhu účastníkov kolaudačného konania, účastník formálne stratil všetky procesné práva, ktoré dovtedy ako účastník konania mal.
  3. Súd pri aplikovaní testu, či procesné rozhodnutie orgánu verejnej správy nemohlo mať za následok ujmu na subjektívnych právach účastníka konania neskúma primárne to, či ešte účastník konania môže aktívne vystupovať v správnom konaní, z ktorého bol vylúčený, ale to, či samotné vylúčenie nemohlo mať vplyv na subjektívne práva účastníka konania.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie