Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Výnimočné okolnosti ako dôvod prerušenia výkonu európskeho exekučného titulu

Súdny dvor spresnil pojem „výnimočné okolnosti“, ktoré umožňujú príslušnému súdu prerušiť výkon rozhodnutia osvedčeného ako európsky exekučný titul.

Zdroj: pixabay.com

Právne vety:

  1. Pojem „výnimočné okolnosti“ je autonómny pojem práva Únie. V tejto súvislosti z toho, že normotvorca Únie použil tento pojem, vyplýva, že nemal v úmysle obmedziť pôsobnosť tohto ustanovenia len na situácie vyššej moci, ktoré vo všeobecnosti vyplývajú z nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, ktoré nastali z dôvodu okolnosti nezávislej na vôli dlžníka. V dôsledku toho sa možnosť prerušiť konanie o výkone rozhodnutia osvedčeného ako európsky exekučný titul musí považovať za vyhradenú pre prípady, v ktorých by pokračovanie vo výkone vystavilo dlžníka skutočnému riziku obzvlášť závažnej ujmy, ktorej náprava by bola nemožná alebo mimoriadne zložitá v prípade úspešnej námietky alebo žiadosti, ktorú dlžník vzniesol alebo podal v členskom štáte pôvodu.
  2. Tento pojem neodkazuje na okolnosti súvisiace so súdnym konaním vedeným v členskom štáte pôvodu proti rozhodnutiu osvedčenému ako európsky exekučný titul alebo proti osvedčeniu o európskom exekučnom titule.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie