JUDIKATÚRA: Výška náhrady škody pri smrti viacerých osôb

Argumentácia NS ČR k určeniu výšky náhrady pozostalými pri úmrtí viacerých osôb.

JUDIKATÚRA: Výška náhrady škody pri smrti viacerých osôb
Zdroj: pexels.com

Právna veta

Ak zomrie v dôsledku škodovej udalosti viac ako jedna blízka osoba, prejaví sa to spravidla vo zvýšení náhrady pozostalej blízkej osobe nad rámec obyčajného súčtu primeraných náhrad za stratu každej z usmrtených osôb. (upravené znenie právnej vety)

Článok je zdarma dostupný členom komunity Najprávo

Komentáre

Prihláste sa do svojho konta a zapojte sa do konverzácie
Zadajte svoj e-mail a kliknite na prihlasovací odkaz.