Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Výsluch strany sporu súdom

Civilný sporový poriadok v odseku 3 §-195 ustanovuje, že súd môže výnimočne z dôvodov hospodárnosti strane uložiť, aby na otázky o tvrdených skutočnostiach odpovedala písomne, ak možno predpokladať, že tento postup bude dostatočný.

Ilustračné foto: pixabay.com

Právne vety

  1. Dovolateľ namietal, že sa odvolací súd nevysporiadal so skutočnosťou, že žalobca svoju výpoveď na pojednávaní čítal z vopred pripravených podkladov.
  2. Postup súdu pri výsluchu strany nie je procesným predpisom upravený. Civilný sporový poriadok v odseku 3 §-195 ustanovuje, že súd môže výnimočne z dôvodov hospodárnosti strane uložiť, aby na otázky o tvrdených skutočnostiach odpovedala písomne, ak možno predpokladať, že tento postup bude dostatočný; tým nie je dotknutá povinnosť podľa odseku 2. Z uvedeného v okolnostiach posudzovaného sporu možno vyvodiť, že ak sa odvolací súd k tejto odvolacej námietke žalovaného výslovne v rozsudku nevyjadril (keďže súd sa má v odôvodnení rozsudku vysporiadať iba so skutočnosťami podstatnými pre rozhodnutie), neporušil právo žalovaného na spravodlivý proces v zmysle zjavného porušenia kogentných procesných ustanovení, ktoré by sa vymykalo nielen zo zákonného, ale aj z ústavnoprávneho rámca.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie