Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Zastavenie konania o priestupku a právo navrhovateľa domáhať sa súdneho prieskumu

Najvyšší správny súd SR ustálil, že domáhať sa iba vyslovenia porušenia procesných práv zo strany navrhovateľa priestupku nie je teda podľa ustálenej judikatúry možné bez toho, aby bol preukázaný aj zásah (čo aj len možný) do jeho hmotných subjektívnych práv (napr. vlastníckeho práva).

Zdroj: pexels.com

Právne vety

  1. Zo strany súdov bolo ustálené, že navrhovateľ priestupku nie je osobou, ktorá by mohla napádať iba nezákonnosť rozhodnutia správneho orgánu a nebol ani prijatý záver, že navrhovateľ má právo na to, aby za splnenia všetkých zákonných podmienok bolo rozhodnuté v súlade so zákonom o vine či nevine osôb obvinených zo spáchania priestupku.
  2. Podľa názoru kasačného súdu ani rozhodnutie o zastavení konania z dôvodu neúčasti navrhovateľa na ústnom pojednávaní nezakladá, nemení ani záväzne neurčuje žiadne jeho subjektívne práva či povinnosti a žiadnym spôsobom nemení jeho právnu pozíciu. Z doterajšej rozhodovacej praxe je zrejmé, a kasačný súd je ňou viazaný, že žalobca musí preukázať zásah do svojich hmotných subjektívnych práv.
  3. Domáhať sa iba vyslovenia porušenia procesných práv zo strany navrhovateľa priestupku nie je teda podľa ustálenej judikatúry možné bez toho, aby bol preukázaný aj zásah (čo aj len možný) do jeho hmotných subjektívnych práv (napr. vlastníckeho práva) v súlade s § 177 ods. 1 a § 178 ods. 1 SSP.
  4. Ak doterajšia judikatúra nepriznala navrhovateľovi právo na prieskum meritórneho priestupkového rozhodnutia z dôvodu zásahu do jeho subjektívnych a ani procesných práv, nie je možné samostatnú ochranu procesných práv navrhovateľa priznať ani pri preskúmaní rozhodnutí a postupov, kde dochádza k ukončeniu veci zastavením konania v dôsledku konštatovaného naplnenia procesnoprávnych dôvodov.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie