Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Zaujatosť znalca a vykonávanie úkonu mimo zapísaného odboru

Najvyšší správny súd SR sa zaoberal otázkou zodpovednosti znalca za vykonávanie úkonu mimo zapísaného odboru a otázkou posudzovania zaujatosti znalca.

Zdroj: pexels.com

Právne vety

  1. Nároky nestrannosti kladené zákonom na znalcov sú v tomto smere obdobného charakteru ako nároky kladené na sudcov. Znalec, rovnako ako sudca zisťuje skutkový stav veci, na ktorý následne aplikuje svoje odborné vedomosti a vyvodzuje odborný záver. Rozdiel spočíva v povahe názoru, ktorý je podmienený charakterom vedomostí, avšak v obidvoch prípadoch by nemali existovať okolnosti, ktoré by mohli viesť k odôvodneným pochybnostiam o nestrannosti autora názoru. Existuje totiž verejný záujem, chránený i príslušnými zákonnými normami, na tom, aby sudcovia i znalci vystupovali nestranne a nestranne sa javili aj účastníkom konania a verejnosti s cieľom posilňovať všeobecnú dôveru v činnosť týchto osôb v spoločnosti a v právnom systéme. Kasačný súd v tejto súvislosti má za to, že krajský súd neodôvodnil záver, prečo považuje analógiu nestrannosti znalca a nestrannosti súdu za neprimeranú.
  2. Pre vylúčenie znalca nie je rozhodujúce to, či sa znalec cíti byť zaujatý, ale to, či na základe určitého vzťahu k veci, k zadávateľovi alebo k inej osobe, ktorej sa úkon týka, možno mať pochybnosť o jeho nezaujatosti. Nie je postačujúca akákoľvek pochybnosť, pretože pri posudzovaní konkrétnej situácie sa musí vychádzať z toho, či môže pochybnosť existovať z hľadiska tretej osoby, t. j. pochybnosť o nezaujatosti nie je založená tým, že pochybnosť o nezaujatosti vysloví napríklad účastník konania.
  3. Ministerstvo spravodlivosti je vo veci správneho trestania znalca za správny delikt vykonania úkonu mimo zapísaného odboru znalca povinné pribrať si iného znalca v príslušnom odbore, ak na posúdenie otázky, či úkon patrí alebo nepatrí do odboru alebo odvetvia, v ktorom je stíhaný znalec zapísaný do zoznamu znalcov, sú nevyhnutné osobitné odborné znalosti, ktorými príslušný pracovník Ministerstva spravodlivosti nedisponuje.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie