Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Zmluvná pokuta v obchodnoprávnych vzťahoch – písomná forma

Pre dodržanie písomnej formy dojednania zmluvnej pokuty obsiahnutej v obchodných podmienkach jednej strany, s ktorou druhá strana uzatvorí písomnú zmluvu a prehlási v nej, že sa s obsahom obchodných podmienok oboznámila, nie je potrebné, aby strany tieto obchodné podmienky osobitne podpísali.

Ilustračné foto: pixabay.com

Právna veta:

Písomná forma dohody o zmluvnej pokute v obchodnoprávnych vzťahoch je dodržaná aj v prípade, ak dohoda o zmluvnej pokute je obsiahnutá vo všeobecných obchodných podmienkach jednej zmluvnej strany, pričom druhá zmluvná strana v zmluve uzavretej v písomnej forme prehlási, že ich obsah je jej známy.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie