Prejsť na obsah

JUDIKAÚRA: Úhrada nákladov správcu bytového domu

Najvyšší správny súd vyslovil svoj právny názor na to, či môže správca bytového domu hradiť svoje prevádzkové náklady spojené so správou bytového domu z fondu opráv.

Zdroj: pixabay.com

Právne vety

  1. Náklady súvisiace so samotným výkonom správy totiž podľa názoru kasačného súdu spadajú pod ,,režijné náklady“ správcu a preto pokiaľ správca tieto žiada určitým spôsobom refundovať, je potrebné aby takéto výdavky zohľadnil napr. pri stanovení si odmeny, resp. aby refundácia takých nadštandardných nákladov, ktoré nevyplývajú priamo zo zákona o vlastníctve bytov bola upravená v zmluve o výkone správy. Zo zákona o vlastníctve bytov totiž síce vyplýva povinnosť správcu predložiť vlastníkom vyúčtovanie, avšak citovaný zákon neupravuje spôsob, akým je potrebné uvedené realizovať.
  2. Úhrada poštovného na účely zaslania vyúčtovania a zálohových predpisov vlastníkom však aj vo svetle zákonných definícií jednoznačne nespadá pod pojem ,,bežná údržba a opravy“ a teda nebolo možné, aby o takom využití prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv rozhodli len zástupcovia vlastníkov.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie