Prejsť na obsah

JUDKATÚRA: Skúmanie postúpenia pohľadávky zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere súdom

Najvyšší súd uviedol svoj právny názor na otázku ex offo skúmania postúpenia pohľadávky zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere.

Foto: pexels.com

Právne vety

  1. Už v rozhodnutí R 60/2018 najvyšší súd konštatoval, že následkom postupu pohľadávky, ohľadom ktorej nie je cesia podľa § 525 OZ alebo podľa osobitných predpisov dovolená, je absolútna neplatnosť postupnej zmluvy pre jej rozpor so zákonom (§ 39 OZ), pričom na absolútnu neplatnosť postúpenia, musí prihliadnuť súd aj bez námietky, z úradnej povinnosti.
  2. Ustanovenie § 17 zákona o spotrebiteľských úveroch predstavuje normatívnu súčasť ochrany spotrebiteľa a prísnejšiu úpravu režimu postúpenia pohľadávky, než je zakotvená v Občianskom zákonníku, ktorá v záujme ochrany slabšej zmluvnej strany kladie ďalšie podmienky na veriteľa podmieňujúce platnosť postúpenia pohľadávok zo spotrebiteľských úverov na iné subjekty.
  3. Je povinnosťou súdu ex offo a aj bez námietky pristúpiť k preskúmaniu platnosti postúpenia žalovanej pohľadávky.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie