Prejsť na obsah

LEGISLATÍVA: Časť zákona o pobyte cudzincov nie je v súlade s ústavou

Ústavný súd SR na neverejnom zasadnutí pléna rozhodoval vo dvoch veciach, a to vo veci súladu časti zákona o pobyte cudzincov a o časti zákona o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky.

Foto: pixabay.com

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 13. decembra 2023 rozhodoval vo dvoch veciach, a to vo veci súladu časti zákona o pobyte cudzincov a o časti zákona o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky.

Napadnutý zákon o pobyte cudzincov

Vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 17/2022 o návrhu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 48 ods. 2 písm. h) a § 125 ods. 6 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. l ods. 1, čl. 12 ods. 1 a 2, čl. 13 ods. 4, čl. 46 ods. 1 a 2, čl. 47 ods. 3 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 47 Charty základných práv Európskej únie, ústavný súd rozhodol, že:

  1. Ustanovenia § 33 ods. 6 písm. o) a § 48 ods. 2 písm. h) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie sú v súlade s čl. 46 ods. 1 a 2 v spojení s čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky.
  2. Vo zvyšnej časti návrhu nevyhovuje.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie