Prejsť na obsah

LEGISLATÍVA: Nové sumy stravného

Suma stravného poskytované zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu sa budú opätovne zvyšovať.

Ilustračné foto: pixabay.com

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu o návrhu opatrenia o sumách stravného.

Základné ciele právnej úpravy

Účelom navrhovaného opatrenia je zvýšiť sumu stravného pre jednotlivé časové pásma ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na  pracovnú cestu, a to v nadväznosti na vývoj indexov cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní.

Súčasný stav

Sumy stravného pri pracovných cestách boli naposledy upravené opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného s účinnosťou od 1. októbra 2023 na základe indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní za mesiac jún 2023.   

V zmysle mechanizmu  zvyšovania súm stravného, ktorý je ustanovený v § 8 ods. 1 zákona   o cestovných náhradách, bola splnená podmienka na ich zvýšenie, a to na základe štatistických údajov za mesiac apríl 2024.

V mesiaci apríl 2024 dosiahol  mesačný  kumulovaný index cien  jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní v Slovenskej republike  hodnotu 105,3, čo predstavuje oproti základni zvýšenie o 5,3 percentuálneho bodu.

Návrhom opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného sa  suma stravného pre  jednotlivé časové pásma zvýši nasledovne:

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie