Prejsť na obsah

LEGISLATÍVA: Novela zákona o sociálnom poistení

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení.

Foto: pixabay.com

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Účelom predloženého návrhu zákona je posilnenie práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, pri nespôsobilosti na prácu a pri strate živiteľa novou dôchodkovou dávkou, ktorým je 13. dôchodok. Suma 13. dôchodku – štátnej sociálnej dávky podľa v súčasnosti platnej právnej úpravy sa pohybuje v rozpätí od 50 do 300 eur. Ide o sumy, ktoré boli stanovené v roku 2020. Napriek výraznému rastu spotrebiteľských cien od roku 2020 sa však tieto sumy nezvýšili, čím sa reálna hodnota tejto štátnej sociálnej dávky znížila.

Predmetom navrhovanej právnej úpravy v článku I je zadefinovanie 13. dôchodku ako novej dôchodkovej dávky v zákone o sociálnom poistení, ktorej suma sa bude určovať vo výške priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku za celý predchádzajúci kalendárny rok. To znamená, že sumy 13. dôchodkov budú rôzne podľa priemernej mesačnej sumy tej dôchodkovej dávky, od ktorej bude odvodený nárok a nárok na výplatu 13. dôchodku.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie