Prejsť na obsah

LEGISLATÍVA: Plénum Ústavného súdu SR rozhodlo o troch návrhoch

Plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 8. novembra 2023 rozhodlo v troch veciach.

Foto: pixabay.com

Plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 8. novembra 2023 rozhodlo v troch veciach.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Konanie o súlade ustanovenia zákona o prokuratúre
  2. Konanie o súlade ustanovení zákona o poľovníctve
  3. Konanie o súlade zákona týkajúceho sa nových sídiel a obvodov súdov

Konanie o súlade ustanovenia zákona o prokuratúre

Špecializovaný trestný súd podal na Ústavný súd návrh na vyslovenie nesúladu ustanovenia § 46 ods. 2 a § 55d ods. 3 písm. b) zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov s čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a čl. 47 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie.

Napadnuté ustanovenie § 46 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z .z.:

Na konanie pred Špecializovaným trestným súdom je príslušný špeciálny prokurátor a prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry.

O návrhu Špecializovaného trestného súdu podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky na vyslovenie nesúladu ustanovenia § 46 ods. 2 a § 55d ods. 3 písm. b) zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov s čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a čl. 47 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie, za účasti vlády Slovenskej republiky ako vedľajšieho účastníka konania, ústavný súd rozhodol, že konanie zastavuje.

Konanie o súlade ustanovení zákona o poľovníctve

O návrhu skupiny 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade niektorých ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky, ústavný súd takto rozhodol:

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie