Prejsť na obsah

LEGISLATÍVA: Pripravuje sa novela katastrálneho zákona

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zverejnil predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa katastrálny zákon.

Ilustračné foto: pixabay.com

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zverejnil predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na relatívne početné novelizácie v súčasnosti platného katastrálneho zákona bola z legislatívno-technického a vecného hľadiska narušená vnútorná konzistentnosť tohto právneho predpisu. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR navrhuje v rámci novelizácie katastrálneho zákona upraviť nasledovné oblasti:

  • legislatívno-technické nedostatky,
  • upraviť druhy pozemkov,
  • upraviť podmienky podávania elektronických podaní,
  • precizovať právnu úpravu rozhodovania o predmete evidovania v katastri,
  • zjednodušiť návrh na vklad podaný v listinnej podobe,
  • vylúčiť zníženie správneho poplatku za podanie oznámenia o návrhu na vklad,
  • upraviť podmienky zápisu do katastra nehnuteľností v nadväznosti na predpisy upravujúce problematiku medzinárodného dedenia,
  • v súvislosti s novou stavebnou legislatívou upraviť evidovanie hranice zastavaného územia obce v katastri nehnuteľností,
  • upraviť lehoty na uchovávanie spisov na úseku katastra nehnuteľností.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie