Prejsť na obsah

LEGISLATÍVA: Pripravuje sa novela zákona o správnych poplatkoch

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov.

Ilustračné foto: pixabay.com

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Cieľom návrhu zákona je:

  • v prechodnom období zavedenie duálnej úhrady správnych poplatkov a súdnych poplatkov prostredníctvom technického vybavenia Štátnej pokladnice a prostredníctvom prevádzkovateľa systému (Slovenská pošta, a. s.) a s cieľovým riešením úhrady správnych poplatkov a súdnych poplatkov len prostredníctvom technického vybavenia Štátnej pokladnice,
  • úprava režimu vedenia centrálnej evidencie poplatkov Ministerstvom financií SR,

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie