Prejsť na obsah

LEGISLATÍVA: ÚS SR prijal na ďalšie konanie návrh verejného ochrancu práv

Ústavný súd Slovenskej republiky prijal na ďalšie konanie návrh verejného ochrancu práv v súvislosti so zákazom združovania vojakov v odborových organizáciách.

Foto: pexels.com

Verejný ochrana práv podal na Ústavný súd SR návrh na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky, pričom napadol ustanovenia, ktoré zakazujú vojakom združovať sa v odborových organizáciách.

Napadnuté ustanovenia

Znenie § 2 ods. 4 práv veta zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov:

Vojaci v činnej službe nemôžu vytvárať odborové organizácie a združovať sa v nich. Rozsah oprávnení odborových organizácií združujúcich príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti a zborov nápravnej výchovy pri uplatňovaní a ochrane ich sociálnych záujmov ustanoví osobitný zákon.

Znenie § 12 ods. 4 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Profesionálny vojak sa nesmie združovať v odborových organizáciách, ktoré pôsobia v ozbrojených silách a na pracoviskách, kde vykonáva štátnu službu.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie