Prejsť na obsah

LEGISLATÍVA: Ústavný súd SR rozhodol o dvoch návrhoch na začatie konania o súlade právnych predpisov

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 11. októbra 2023 rozhodol o dvoch návrhoch na začatie konania o súlade právnych predpisov.

Foto: pixabay.com

Vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 12/2023, o návrhu Krajského súdu v Žiline (teraz Správny súd Banská Bystrica) na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade ustanovenia § 139 ods. 2 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 1 a ods. 2, čl. 13 ods. 4, čl. 20 ods. 1, čl. 46 ods. 1 a ods. 2, čl. 47 ods. 3, s čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, s čl. 6 ods. 1, čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a s čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, rozhodol ústavný súd tak, že návrh odmieta.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie