Prejsť na obsah

LEGISLATÍVA: Ústavný súd rozhodol o súlade §77 ods. 5 zákona o vysokých školách s ústavou SR

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 24. októbra 2023 rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 10/2022.

Foto: pixabay.com

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 24. októbra 2023 rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 10/2022. Návrh sa týka konania o vyslovenia nesúladu § 48 ods. 6 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov § 77 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s Ústavou SR.

Napadnuté ustanovenia

§ 48 ods. 6 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov:

Zamestnávateľ je povinný písomne informovať zamestnancov na mieste, ktoré je zamestnancovi prístupné u zamestnávateľa, o pracovných miestach na určitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili.

§ 77 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Pracovný pomer na miesto vysokoškolského učiteľa možno uzatvoriť na základe jedného výberového konania najdlhšie na päť rokov. Doba trvania pracovného pomeru podľa prvej vety sa predlžuje o čas trvania materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky vysokoškolského učiteľa a dočasnej pracovnej neschopnosti vysokoškolského učiteľa v trvaní najmenej 42 dní.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie