Prejsť na obsah

LEGISLATÍVA: Ustanovenia, ktoré zakazujú profesionálnym vojakom združovať sa v odborových organizáciách, sú v rozpore s ústavou

Ustanovenia v zákonoch, ktoré zakazujú profesionálnym vojakom združovať sa v odborových organizáciách, sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky.

Ilustračné foto: pixabay.com

Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodoval na neverejnom zasadnutí pléna 15. mája 2024 rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 6/2023, v konaní o návrhu verejného ochrancu práv na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 2 ods. 4 prvej vety zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a § 12 ods. 4 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky, Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Európskou sociálnou chartou.

Napadnuté ustanovenia

Znenie § 2 ods. 4 prvá veta zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

Vojaci v činnej službe nemôžu vytvárať odborové organizácie a združovať sa v nich. Rozsah oprávnení odborových organizácií združujúcich príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti a zborov nápravnej výchovy pri uplatňovaní a ochrane ich sociálnych záujmov ustanoví osobitný zákon.

Znenie § 12 ods. 4 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Profesionálny vojak sa nesmie združovať v odborových organizáciách, ktoré pôsobia v ozbrojených silách a na pracoviskách, kde vykonáva štátnu službu.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie