Prejsť na obsah

LEGISLATÍVA: Ústavný súd SR na neverejnom zasadnutí pléna rozhodol v dvoch veciach

Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodoval dňa 24. mája 2023 na neverejnom zasadnutí pléna v dvoch veciach.

Foto: pixabay.com

Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodoval dňa 24. mája 2023 na neverejnom zasadnutí pléna v dvoch veciach. V jednom prípade návrhu na začatie konania čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky nevyhovel a v druhom prípade rozhodoval o pozastavení účinnosti napadnutého zákona.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Návrh týkajúci sa zákona o štátnej službe
  2. Návrh týkajúci sa zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov

Návrh týkajúci sa zákona o štátnej službe

Vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 6/2022 o návrhu skupiny 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade ustanovenia čl. 8 v časti slovného spojenia ,,spôsobom ustanoveným“ a ustanovení § 61 ods. 5, 6 a 7 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 453/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s Ústavou Slovenskej republiky, za účasti vlády Slovenskej republiky ako vedľajšieho účastníka konania, takto rozhodol:

  • návrhu nevyhovuje.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie