Prejsť na obsah

LEGISLATÍVA: Ústavný súd SR rozhodol o nesúlade časti zákona o azyle s ústavou

Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol na neverejnom zasadnutí pléna o tom, že časť zákona o azyle nie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.

Zdroj: ÚS SR

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 15. marca 2023 rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 15/2020.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Predmet konania
  2. Rozhodnutie Ústavného súdu SR
  3. Odlišné stanovisko

Predmet konania

V uvedenom konaní Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodoval o návrhu Najvyššieho správneho súdu SR na začatie konania o súlade § 13c ods. 4 písm. d), § 19a ods. 9 a § 20 ods. 3 v časti „... a nie sú dôvody na jej neposkytnutie podľa § 13c ods. 2 až 4“ zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky a Chartou základných práv Európskej únie.

Rozhodnutie Ústavného súdu SR

O návrhu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (pôvodne Najvyššieho súdu Slovenskej republiky) na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 13c ods. 4 písm. d), § 19a ods. 9 a § 20 ods. 3 v časti „... a nie sú dôvody na jej neposkytnutie podľa § 13c ods. 2 až 4“ zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky a Chartou základných práv Európskej únie, takto rozhodol:

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie