Prejsť na obsah

LEGISLATÍVA: Pripravuje sa zákon o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív.

Foto: pixabay.com

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cieľom pripravovaného návrhu zákona je implementácia niektorých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1114 z 31. mája 2023 o trhoch s kryptoaktívami a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 1095/2010 a smerníc 2013/36/EÚ a (EÚ) 2019/1937 (ďalej len „nariadenie MiCA“).

Hoci bude nariadenie MiCA priamo účinné, návrh zákona bude obsahovať niektoré ustanovenia, ktoré sú nevyhnutné k harmonizácii slovenského právneho poriadku s týmto nariadením. Bude potrebné ustanoviť orgán dohľadu, ktorý bude dohliadať na dodržovanie ustanovených povinností podľa nariadenia MiCA. Týmto orgánom bude Národná banka Slovenska, ktorá bude oprávnená udeľovať sankcie za porušenie povinností vyplývajúcich z nariadenia MiCA.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie