Prejsť na obsah

Ministerstvo spravodlivosti podniká v Belgicku kroky na objasnenie smrti Jozefa Chovanca

Ministerstvo spravodlivosti SR podalo žiadosť o doplnenie vyšetrovacích úkonov vo veci objasnenia smrti Jozefa Chovanca.

Zdroj: pixabay.com

Ministerstvo spravodlivosti SR podalo spolu s pani Chovancovou žiadosť o doplnenie vyšetrovacích úkonov vo veci objasnenia smrti Jozefa Chovanca. Uvedenú žiadosť belgická vyšetrujúca sudkyňa zamietla rozhodnutím z 23. januára 2023. Odvolací orgán Chambre de mise en accusation (trestná komora odvolacieho súdu) musí o opravnom prostriedku, ktorý bol voči rozhodnutiu vyšetrujúcej sudkyne podaný prostredníctvom nášho právneho zástupcu 3. februára 2023 rozhodnúť v čo najkratšom čase. V prípade, že bude odvolanie zamietnuté, Slovenská republika sa prostredníctvom právneho zástupcu môže obrátiť na Cour de Cassation (kasačný súd). Veríme, že odvolací súd posúdi vec nezaujato a nestranne a dôkladne sa vysporiada najmä s existujúcimi nezrovnalosťami v znaleckých posudkoch, ktoré sú kľúčové pre určenie spôsobu smrti J. Chovanca.

„Slovenská republika v plnej miere rešpektuje nezávislé postavenie justičných orgánov iného členského štátu Európskej únie. Z veľmi starostlivého posúdenia všetkých podkladov sme však vyhodnotili, že je v záujme spravodlivosti, aby doterajšie postupy belgických úradov boli preskúmané nadriadenými orgánmi, nakoľko nám z dostupných stanovísk súdnych znalcov vyvstávajú vážne pochybnosti o príčinách smrti nášho občana. Veríme, že naše argumenty budú zohľadnené a aj nami iniciované konania prispejú k dôveryhodnému prešetreniu celej tragédie,“ povedal minister spravodlivosti Viliam Karas.

Slovensko dlhodobo vyvíja veľké úsilie za účelom objasnenia smrti Jozefa Chovanca († 27. 2. 2018), a to na diplomatickej úrovni, ako aj prostredníctvom právnych úkonov v trestnom konaní. Do trestného konania vstúpilo Slovensko ako  poškodená strana 26. marca 2021.  Za Slovenskú republiku v ňom koná Ministerstvo spravodlivosti SR, pričom pred belgickými orgánmi štát zastupuje rovnaká advokátska kancelária, ktorá zastupuje p. Chovancovú (manželku zosnulého), čo zabezpečuje lepšiu koordinácia našich procesných úkonov.

V rámci žiadosti o dodatočné vyšetrovacie úkony, ktoré navrhla  Slovenská republika spolu s p. Chovancovou podali žiadosť o nasledovné dodatočné vyšetrovacie úkony požadujeme:

  1. Ustanoviť nový tím súdnych znalcov na vyšetrenie príčiny smrti J. Chovanca.
  2. Vykonať  kontrolu  všetkých lekárskych informácií v spise zo strany súdnych znalcov nominovaných Slovenskom a p. Chovancovou. V prípade, že sa preukáže, že informácie neboli poskytnuté v celom rozsahu,  požiadať o zaslanie kompletných informácií a poskytnutie lehoty 3 mesiacov na vykonanie aktualizácie forenznej analýzy.
  3. Vykonať dodatočnú analýzu CT snímok p. Chovanca a vykonať štúdium mäkkých tkanív.
  4. Uskutočniť stretnutie s tímom súdnych znalcov pribratých zo strany vyšetrujúcej sudkyne a súdnych znalcov nominovaných Slovenskom a p. Chovancovou, s cieľom prediskutovať rozdiely medzi všetkými lekárskymi správami a – ak je to možné – dospieť k spoločnému záveru.
  5. Vypracovať „procès-verbal“ (detailný autentický záznam) z  kamerového záznamu rekonštrukcie.
  6. Doplniť  do spisu manuály z kurzov na policajnej akadémii (ako zatýkať osoby).
  7. Doplniť do spisu manuály kurzu policajnej akadémie (ako urobiť zásah v malých priestoroch).
  8. Požiadať ustanoveného inšpektora o vykonanie analýzy o policajných úkonoch v cele p. Chovanca.
  9. Doplniť správu, ktorá bola urobená po incidente s p. Chovancom.
  10. Overiť u inšpektora, či dostal žiadosť o špeciálne policajné školenie pre dôstojníkov letiska Charleroi.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie