Prejsť na obsah

Ministerstvo spravodlivosti SR pracuje na dvoch nových elektronických registroch

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pripravuje elektronizáciu registra platobných rozkazov a registra diskvalifikácii.

Zdroj: pexels.c

MS SR uvádza, že dlhodobo kladie dôraz na elektronizáciu procesov a údajovej bázy, ktorá je široko používaná samotným ministerstvom ale aj ďalšími subjektami

Vzhľadom na uvedené vypracovalo ministerstvo projekt na základe Dopytovej výzvy OPII-2022/7/23-DOP zverejnenej dňa 28.07.2022 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Modernizácia informačných systémov“. Cieľom podpory v zmysle výzvy OPII-2022/7/23-DOP „Modernizácia informačných systémov“ je v súlade so špecifickým cieľom 7.7 Prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

V tomto smere MS SR plne vníma potrebu ďalšieho rozvoja, elektronizácie a integrácie procesov a údajov. Ako dva prioritné registre na elektronizáciu a modernizáciu boli identifikované:

  • Register platobných rozkazov
  • Register diskvalifikácií

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie