Prejsť na obsah

Ministerstvo spravodlivosti SR zjednocuje postup pri určení výživného

MS SR pripravilo tabuľku pre výpočet výživného na základe porovnania rozhodnutí krajských súdov za posledné obdobie, reflektujúc aj metodiky stredoeurópskych krajín, ktoré s tabuľkami pre výpočet výživného pracujú už desaťročia.

Ilustračné foto: pixabay.com

Metodika pre výpočet výživného rodičov k deťom je platná od roku 2024 pre odbornú aj laickú verejnosť. Má predovšetkým odporúčací charakter, čo však môže zjednotiť rozhodovania súdov. Túto metodiku pripravila pracovná skupina zložená z odborníkov ministerstva spravodlivosti, sudcov, členov akademickej obce, zástupcov Generálnej prokuratúry.

V rámci projektu „Implementácia opatrení na podporu reformy štruktúry a optimalizácie procesov v rodinnoprávnej agende“ bola vytvorená pracovná skupina, zložená z odborníkov na rodinné právo a to zo sudcov rozhodujúcich v poručenskej agende, odborníkov z akademickej obce, Generálnej prokuratúry SR a Ministerstva spravodlivosti SR. Tá pripravila Metodiku s cieľom prispieť k zjednotenej aplikačnej praxe súdov a ktorá stanovila základné východiská a spôsob výpočtu výživného na dieťa, tzv. tabuľkové výživné.

Metodika v rámci platnej legislatívy podrobne upravuje postup súdov pri rozhodovaní o vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom a to aj tým plnoletým. Zisťovanie príjmov rodičov, aj tých, ktorí zámerne svoje príjmy zahmlievajú, tzv. potencionalita príjmov, čo patrí, alebo nepatrí medzi oprávnené výdavky a ďalšie skutočnosti, Metodika podrobne rozoberá opierajúc sa o judikatúru a súdnu prax.

Samotná tabuľka pre výpočet výživného (č.l. 49 metodiky) vznikla na základe porovnania rozhodnutí krajských súdov za posledné obdobie, reflektujúc aj metodiky stredoeurópskych krajín, ktoré s tabuľkami pre výpočet výživného pracujú už desaťročia (ČR, Nemecko, Rakúsko).

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie