Prejsť na obsah

Môže Vám zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky?

Je zamestnávateľ oprávnený nariadiť zamestnancovi čerpanie dovolenky?

Kto určuje čerpanie dovolenky zamestnanca?
Zdroj: pexels.com

Aj napriek tomu, že dovolenka je jeden zo základných inštitútov pracovného práva, Zákonník práce neobsahuje legálnu definíciu tohto pojmu. Dovolenku však chápeme ako najvýznamnejšiu dobu odpočinku po vykonanej práci v rámci pracovného pomeru. Zákonník práce výslovne uvádza, že zamestnanci majú právo na odpočinok a zotavenie po práci. V praxi však zamestnanci majú často problém s tým, že nevedia, kto je oprávnený nariadiť čerpanie dovolenky. Otázkou, ktorú si kladú mnohí zamestnanci je, či im môže zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky.

Kto určuje čerpanie dovolenky?

Odpoveď na túto otázku nám dávam predovšetkým § 111 Zákonníka práce, podľa ktorého čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka.

Zákon teda výslovne stanovuje, že aj keď je dovolenka právom zamestnanca, jej čerpanie určuje zamestnávateľ. Na druhej strane, zamestnávateľ je povinný zostaviť plán dovoleniek, ktorý zostavuje po prerokovaní so zamestnancom a po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov.

Zamestnávateľ musí pri zostavovaní plánu dovoleniek dodržať určité kritéria. V prvom rade, zamestnávateľ musí určiť plán dovoleniek tak, aby si mohol zamestnanec spravidla vyčerpať dovolenku do konca kalendárneho roka. Pri zostavovaní plánu dovoleniek pritom zamestnávateľ musí prihliadať na úlohy zamestnávateľa, ale súčasne aj na oprávnené záujmy zamestnanca.

Ako vyplýva z ustanovení Zákonníka práce, je to práve zamestnávateľ, ktorý je oprávnený nariadiť čerpanie dovolenky. V tomto prípade však nejde len o právo zamestnávateľa, ale aj o jeho povinnosť.

Môže čerpanie dovolenky určiť aj zamestnanec?

Zákonník práce umožňuje v špecifickom prípade určiť čerpanie dovolenky aj priamo zamestnancovi. Zákonník práce ustanovuje, že ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku v kalendárnom roku preto, že zamestnávateľ neurčí jej čerpanie, alebo pre prekážky v práci na strane zamestnanca, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi dovolenku tak, aby sa skončila najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie