Prejsť na obsah

MPK a PI: Denná aktualizácia zo dňa 23. marca 2023

Denná aktualizácia predbežných informácií a materiálov z medzirezortného pripomienkového konania.

Nižšie Vám prinášame dennú aktualizáciu novým pripravovaných právnych predpisov ku dňu 23. marcu 2023.

Pre prístup k obsahu nemusíte byť predplatiteľom. Článok je otvorený pre všetkých prihlásených užívateľov.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Predbežná informácia (PI)
  2. Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)

Predbežná informácia (PI)

1. Pripravovaný materiál:

Návrh Národného akčného plánu boja proti terorizmu do roku 2027.

Základné ciele návrhu:

  • pokračovať v budovaní spolupráce a koordinácie medzi rôznymi orgánmi verejnej správy a občianskou spoločnosťou, za účelom dosiahnutia bezpečného a stabilného prostredia v Slovenskej republike,
  • stanoviť opatrenia a úlohy, ktorými sa zabezpečí včasné odhalenie a eliminácia predvídateľných teroristických hrozieb a rizík plynúcich pre Slovenskú republiku, jej občanov, obyvateľov, ako aj pre bezpečnostné, zahraničnopolitické, ekonomické a iné záujmy Slovenskej republiky.

2. Pripravovaný právny predpis:

Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného.

Základné ciele právnej úpravy:

Účelom navrhovaného opatrenia je zvýšiť sumu stravného pre jednotlivé časové pásma ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na  pracovnú   cestu, a to v nadväznosti na vývoj indexov cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní.

Návrhom opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného sa  suma stravného pre  jednotlivé časové pásma zvýši nasledovne:

  • 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 6,80 eura na 7,30 eura,
  • nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty z 10,10 eura na 10,90 eura,
  • nad 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 15,30 eura  na 16,40 eur

3. Pripravovaný právny predpis:

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Poloniny, jeho zóny a ochranné pásmo,

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský kras, jeho zóny a ochranné pásmo,

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra, jeho zóny a ochranné pásmo.

Základné ciele pripravovaného právneho predpisu:

Cieľom pripravovaných právnych predpisov je v rámci existujúcich národných parkov  ustanoviť zóny národných parkov a  tam kde je vhodné, upraviť hranice národných parkov a ich ochranných pásiem.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie