Prejsť na obsah

Na Slovensku sa postupne implementuje mediácia ako spôsob riešenia sporu

V rokoch 2021 – 2023 realizovalo Ministerstvo spravodlivosti SR národný projekt na posilnenie posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície.

Foto: pexels.com

V rokoch 2021 – 2023 realizovalo Ministerstvo spravodlivosti SR národný projekt „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“.

Mediácia v Slovenskej republike v oblasti trestnej mediácie je súčasťou právneho poriadku už 20 rokov a v oblasti civilnej mediácie 19 rokov.

V sporoch, ktoré sa týkajú civilného práva, sa mediácia postupne etabluje ako spôsob riešenia sporov v mnohých oblastiach, najmä v oblasti riešenia sporov o maloleté deti. Čoraz viac mediátorov sa venuje riešeniu sporov aj v oblasti iných civilnoprávnych, pracovnoprávnych a obchodných sporov. Činnosť mediátorov v súčasnosti funguje najmä ako prevencia vzniku súdnych sporov a podpora riešenia sporov mimo súdu, v priateľskom duchu. Mediátori pomáhajú riešiť konflikty podporovaním vzájomnej komunikácie sporových strán, umožňujú im hľadať riešenie konfliktnej situácie formou vyjednávania a dosahovania dohody. V súlade s vývojom mediácie aj v iných krajinách Európy sa zvažuje, akou formou by sa mediácia mala využívať aj v prípade už začatých súdnych sporov a ako podporiť mediáciu ako alternatívu súdneho konania.

V oblasti trestnej mediácie sa postupne špecializujú probační a mediační úradníci tak, aby sa v širšej miere využívala mediácia ako spôsob riešenia nárokov poškodených trestnými činmi a aplikovali sa zásady restoratívnej justície.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie