Prejsť na obsah

Nástup dvoch nových členov do funkcie sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Rozhodnutím z 15. septembra 2023 zástupcovia vlád členských štátov Európskej únie vymenovali za sudcov Všeobecného súdu Európskej únie na obdobie od 20. septembra 2023 do 31. augusta 2025.

Foto: pixabay.com

Rozhodnutím z 15. septembra 2023 zástupcovia vlád členských štátov Európskej únie vymenovali za sudcov Všeobecného súdu Európskej únie na obdobie od 20. septembra 2023 do 31. augusta 2025 pána Sauliusa Lukasa Kalėdu za pána Virgilijusa Valančiusa a na obdobie od 20. septembra 2023 do 31. augusta 2028 pani Louisu Spangsberg Grønfeldtovú za pána Stena Frimodta Nielsena.

Pri príležitosti nástupu do funkcie nových členov inštitúcie sa dnes uskutoční slávnostné zasadnutie Súdneho dvora Európskej únie.

Životopisy nových členov

Saulius Lukas Kalėda

Saulius Lukas Kalėda, narodený v roku 1976 v Krakove (Poľsko), získal v roku 1999 diplom v odbore právo na Vilniaus universitetas (univerzita vo Vilniuse, Litva), následne v roku 2000 získal magisterský titul na Zentrum für Europäische Integrationsforschung de l’Universität Bonn (univerzita v Bonne, Nemecko) a v roku 2002 doktorát z práva na Uniwersytet Jagielloński (Jagelonská univerzita v Krakove, Poľsko).

V roku 1998 začal svoju profesijnú kariéru ako právnik na Úrade pre dohľad nad poisťovníctvom vlády Litovskej republiky. V rokoch 2002 až 2003 počas rokovaní o vstupe do Európskej únie pracoval ako vedúci expert na oddelení európskeho práva vlády Litovskej republiky. Následne v rokoch 2003 až 2004 pôsobil ako právnik na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre vnútorný trh.

V rokoch 2004 až 2013 pracoval ako referendár na Všeobecnom súde Európskej únie v kancelárii sudcu Vilenasa Vadapalasa a neskôr sudcu Egidijusa Bieliunasa. V roku 2013 nastúpil na Súdny dvor ako referendár pri generálnom advokátovi Maciejovi Szpunarovi. V rokoch 2017 až 2023 bol členom právnej služby Európskej komisie. Ako splnomocnený zástupca zastupoval Komisiu vo veľkom počte konaní na súdoch Únie.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie