Prejsť na obsah

LEGISLATÍVA: Novela infozákona v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Aké novinky prináša novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorú predložilo Ministerstvo spravodlivosti SR do medzirezortného pripomienkovania?

Zdroj: pexels.com

Z dielne Ministerstva spravodlivosti SR bola do medzirezortného pripomienkovania predložená novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Navrhovaná úprava je výrazným posunom pre tých, ktorí o informácie žiadajú a rovnako pre tých, ktorí ich poskytujú. Významne rozširuje okruh poskytovaných informácií aj okruh povinných osôb.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Úvod
  2. Povinná osoba
  3. Informácie o osobách, ktoré sa uchádzajú o verejnú funkciu
  4. Dodatky k zmluvám a zmluvy NDS
  5. Zverejňovanie štúdií a analytických materiálov

Úvod

Infozákon je citlivá téma a jeho otvorenie spravidla sprevádzajú aj isté obavy. Na jednej strane obavy občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií z prípadného oklieštenia práva na prístup k informáciám. Na strane druhej poskytovateľov informácií, ktorí sa obávajú prílišnej voľnosti a šikanózneho výkonu práva na informácie. Tieto obavy vychádzajú aj z istej symbolickej hodnoty infozákona, keďže bol prvou právnou úpravou, ktorá pomenovala a aj v praxi realizovala právo verejnosti na informácie.

Novela infozákona, tak ako ju predkladáme do medzirezortného pripomienkovania, je ďalším krokom k zvýšeniu transparentnosti verejnej správy. Návrh zákona v zásadnej miere pokrýva požiadavky vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády. Pri tvorbe návrhu zákona sme tiež do úvahy brali aj diskusie s povinnými osobami vrátane územnej samosprávy, s mimovládnym sektorom, či napr. poslancami parlamentu.

Povinná osoba

V Programovom vyhlásení vlády SR sa vláda zaviazala navrhnúť „rozšírenie povinností vyplývajúcich zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám aj na štátne firmy a dcérske spoločnosti štátnych firiem v druhom a treťom rade, keďže na tieto právnické osoby sa infozákon nevzťahuje, hoci hospodária s verejnými zdrojmi.“ V duchu tejto myšlienky sa zavádza úplne nová definícia povinnej osoby a rozširujú sa povinnosti vyplývajúce zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám aj na štátne firmy a dcérske spoločnosti štátnych firiem.

Informácie o osobách, ktoré sa uchádzajú o verejnú funkciu

V súlade s ďalším záväzkom vlády vyplývajúcim z Programového vyhlásenia vlády: „Vláda SR zavedie povinné zverejňovanie informácií o osobách, ktoré sa uchádzajú o verejnú funkciu, aj o úspešných kandidátoch na verejnú funkciu bezprostredne po ich nástupe do funkcie. Cieľom je včas odhaliť hroziaci konflikt záujmov alebo kompetenčnú nevhodnosť daného kandidáta,“ sa zavádza povinné zverejňovanie informácií o osobách, ktoré sa uchádzajú o verejnú funkciu, ako aj o samotných verejných funkcionároch.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie