Prejsť na obsah

Martin Puchalla sa stal novým predsedom Slovenskej advokátskej komory

Slovenská advokátska komora si zvolila nového predsedu.

Novým predsedom Slovenskej advokátskej komory (SAK) sa stal jej doterajší podpredseda JUDr. Martin Puchalla, PhD. Do funkcie ho dnes zvolili členovia predsedníctva SAK na mimoriadnom rokovaní, ktoré bolo zvolané v súvislosti so vzdaním sa členstva doterajšieho predsedu Viliama Karasa. Predsedníctvo zo svojich radov zároveň zvolilo novú podpredsedníčku, ktorou sa stala Mgr. Alexandra Čižmáriková.

„Ďakujem mojim kolegyniam a kolegom za prejavenú dôveru, ktorú si veľmi vážim. V novej pozícii chcem nadviazať na všetky činnosti predsedníctva pri modernizácii činnosti komory a najmä pri ochrane slobodnej advokácie ako nenahraditeľného piliera demokratickej spoločnosti. Zároveň úprimne ďakujem môjmu predchodcovi pánovi Viliamovi Karasovi za jeho významný prínos pre činnosť predsedníctva i celej komory,“ povedal po zvolení nový predseda M. Puchalla.

🔓 Článok máte odomknutý od tohto momentu. Ďakujeme, že ste členom komunikty Najprávo!

Predseda komory zastupuje komoru navonok a koná v jej mene vo všetkých veciach. Vydáva neodkladné rozhodnutia v čase medzi zasadnutiami predsedníctva komory a riadi zamestnancov komory.

Podpredsedovia komory zastupujú predsedu komory v rozsahu určenom predpisom komory. Po dnešnej voľbe má SAK obsadené naďalej tri podpredsednícke miesta. Okrem novej podpredsedníčky pani A. Čižmárikovej v týchto funkciách naďalej zostávajú JUDr. Magdaléna Hromcová a doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD.

Zdroj: SAK

Najnovšie