Prejsť na obsah

O prenosný dokument A1 je možné požiadať už aj elektronicky

Sociálna poisťovňa v elektronizácii služieb zjednodušila proces vydávania prenosných dokumentov A1 (PD A1) pre prácu v zahraničí.

Foto: pixabay.com

Sociálna poisťovňa pokračuje v elektronizácii služieb. Zjednodušila proces vydávania prenosných dokumentov A1 (PD A1) pre prácu v zahraničí, o ktorý ju ročne požiada približne 120 tisíc klientov väčšinou papierovou formou. Po novom môžu klienti o PD A1 požiadať elektronicky, odpoveď dostanú do elektronickej schránky. Celý proces sa tak stáva efektívnejším a rýchlejším. Od 15. mája 2023 je možné požiadať o  PD A1 prostredníctvom elektronického formulára, ktorý sa nachádza a zasiela prostredníctvom webového portálu Sociálnej poisťovne https://eformulare.socpoist.sk.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Kto žiada o prenosný dokument A1
  2. Ako postupovať
  3. Ako sa dozviete o vybavení žiadosti

Práca v zahraničí si pre niektoré kategórie zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činné osoby vyžaduje vopred vybaviť PD A1. Tento dokument určuje, v ktorej krajine bude občan sociálne poistený a kde bude platiť poistné na jednotlivé druhy poistenia podľa legislatívnych pravidiel danej krajiny. Sociálna poisťovňa klientom odporúča požiadať o PD A1 včas ešte pred odchodom za prácou.

Kto žiada o prenosný dokument A1

PD A1 je potrebný v prípade, ak zamestnávateľ vysiela svojho zamestnanca pracovať do  krajín EÚ/EHP/Švajčiarska/Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska alebo SZČO bude v zahraničí pracovať na slovenskú živnosť, pričom pri výkone činnosti v zahraničí má naďalej podliehať sociálnemu poisteniu Slovenskej republiky. O určenie uplatniteľnej legislatívy (určenie sa potvrdzuje prostredníctvom PD A1) je potrebné žiadať aj v prípade súbežného výkonu práce vo viacerých z uvedených štátov.

Ako postupovať

Jednotlivé žiadosti o vystavenie PD A1, podľa konkrétnej životnej situácie zamestnanca alebo SZČO, ktoré sa do 14. mája 2023 podávali výlučne v papierovej podobe, je od 15. mája 2023 možné podať prostredníctvom eFormulára. Príslušný eFormulár klient nájde a odošle prostredníctvom webového portálu Sociálnej poisťovne https://eformulare.socpoist.sk. K eFormuláru je potrebné priložiť prílohy, ktorými klient deklaruje skutočnosti uvádzané v eFormulári (rovnaké prílohy ako v prípade papierových žiadostí). Prílohy môžu byť vo formáte PDF súboru, DOC súboru alebo súbor typu PNG.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Vybrať predplatné

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie