Prejsť na obsah

O prenosný dokument A1 je možné požiadať už aj elektronicky

Sociálna poisťovňa v elektronizácii služieb zjednodušila proces vydávania prenosných dokumentov A1 (PD A1) pre prácu v zahraničí.

Foto: pixabay.com

Sociálna poisťovňa pokračuje v elektronizácii služieb. Zjednodušila proces vydávania prenosných dokumentov A1 (PD A1) pre prácu v zahraničí, o ktorý ju ročne požiada približne 120 tisíc klientov väčšinou papierovou formou. Po novom môžu klienti o PD A1 požiadať elektronicky, odpoveď dostanú do elektronickej schránky. Celý proces sa tak stáva efektívnejším a rýchlejším. Od 15. mája 2023 je možné požiadať o  PD A1 prostredníctvom elektronického formulára, ktorý sa nachádza a zasiela prostredníctvom webového portálu Sociálnej poisťovne https://eformulare.socpoist.sk.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Kto žiada o prenosný dokument A1
  2. Ako postupovať
  3. Ako sa dozviete o vybavení žiadosti

Práca v zahraničí si pre niektoré kategórie zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činné osoby vyžaduje vopred vybaviť PD A1. Tento dokument určuje, v ktorej krajine bude občan sociálne poistený a kde bude platiť poistné na jednotlivé druhy poistenia podľa legislatívnych pravidiel danej krajiny. Sociálna poisťovňa klientom odporúča požiadať o PD A1 včas ešte pred odchodom za prácou.

Kto žiada o prenosný dokument A1

PD A1 je potrebný v prípade, ak zamestnávateľ vysiela svojho zamestnanca pracovať do  krajín EÚ/EHP/Švajčiarska/Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska alebo SZČO bude v zahraničí pracovať na slovenskú živnosť, pričom pri výkone činnosti v zahraničí má naďalej podliehať sociálnemu poisteniu Slovenskej republiky. O určenie uplatniteľnej legislatívy (určenie sa potvrdzuje prostredníctvom PD A1) je potrebné žiadať aj v prípade súbežného výkonu práce vo viacerých z uvedených štátov.

Ako postupovať

Jednotlivé žiadosti o vystavenie PD A1, podľa konkrétnej životnej situácie zamestnanca alebo SZČO, ktoré sa do 14. mája 2023 podávali výlučne v papierovej podobe, je od 15. mája 2023 možné podať prostredníctvom eFormulára. Príslušný eFormulár klient nájde a odošle prostredníctvom webového portálu Sociálnej poisťovne https://eformulare.socpoist.sk. K eFormuláru je potrebné priložiť prílohy, ktorými klient deklaruje skutočnosti uvádzané v eFormulári (rovnaké prílohy ako v prípade papierových žiadostí). Prílohy môžu byť vo formáte PDF súboru, DOC súboru alebo súbor typu PNG.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie