Prejsť na obsah

Objednať alebo rezervovať z pohľadu ochrany spotrebiteľa?

Aké práva pre spotrebiteľa vyplývajú v prípade rezervácie tovaru cez e-shop? Je výhodnejšie si tovar online rezervovať alebo zakúpiť?

Zdroj: pexels.com

V súčasnosti by si človek asi len veľmi ťažko predstavil nakupovať tovar a služby len v kamenných predajniach. Nakupovanie cez internet je v Slovenskej republike stále veľmi obľúbeným, čo každoročne potvrdzujú rôzne prieskumy. Treba však dodať, že k rastu záujmu o nakupovanie cez internet prispela aj pandémia koronavírusu.

Predmetom tohto príspevku bude odpoveď na otázku, či je zo strany spotrebiteľa výhodnejšie si tovar dostupný v internetovom obchode objednať alebo rezervovať, respektíve v čom spočíva rozdiel medzi týmito dvomi pojmami, s ktorými sa spotrebitelia často stretávajú pri nákupe cez internet.

Nakupovanie cez internet upravuje zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“), ktorý v ustanovení § 2 ods. 1 definuje zmluvu uzavretú na diaľku.

V každom štandardnom internetovom obchode, ktorý ponúka rôzne výrobky, ako napríklad oblečenie, obuv alebo elektroniku, je možné vytvoriť objednávku s tým, že na konci celého tohto procesu je predávajúci povinný zabezpečiť, aby spotrebiteľ výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu, pričom ak je pre odoslanie objednávky potrebné stlačenie tlačidla alebo aktivovanie podobnej funkcie na webovom sídle predávajúceho, toto tlačidlo alebo funkcia musia byť označené ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením „objednávka s povinnosťou platby.“[1]

Vytvorením objednávky a jej následným potvrdením predávajúcim dochádza k uzatvoreniu zmluvy uzavretej na diaľku, s ktorou je spojené právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z., keď je spotrebiteľ oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru.[2]

Avšak v internetových obchodoch sa môžeme stretnúť aj s ďalšou možnosťou, ktorú ponúkajú predávajúci. Spotrebitelia si môžu produkty, ktoré predávajúci ponúka na svojej internetovej stránke rezervovať v spotrebiteľom zvolenej predajni alebo sklade. V prípade rezervovaného tovaru však predávajúci vo väčšine prípadov deklarujú, že zmluva na diaľku sa neuzatvára, rezervácia je bezplatná alebo, že rezervácia je nezáväzná. Treba dodať, že možnosť rezervácie tovaru alebo služby zákon č. 102/2014 Z. z. nepozná a ani neupravuje.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie